BİRLEŞİK AKILLAR

Akıllı Strateji Danışmanlığı


Akıllı Teknoloji Enstitüsünün nitelikli birey, kurum ve kuruluşları bir araya getirmesi bizlere farklı konularda danışmanlık hizmetleri verebilecek yüksek bir potansiyel kazandırmaktadır.

KOBİ’ler, büyük işletmeler, Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), kuluçka merkezleri, teknoparklar, üniversiteler, TÜBİTAK, kalkınma ajansları, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), müsteşarlıklar ve bakanlıklar gibi özel/kamu kurum ve kuruluşlara stratejik eğitim, mentörlük ve danışmanlıklar veriyoruz.

 

 • İhtiyaç Analizi
 • Girişimcilik, Teknoloji ve İnovasyon Farkındalığı
 • İş Modeli Geliştirme
 • AR-GE Planı
 • Online Pazar ve Rakip Araştırmaları
 • Müşteri Analizi
 • Kurumsal Organizasyon ve İK
 • Kurumsal Kimlik
 • Satış ve Pazarlama Planı
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH)
 • Finans ve Maliyet Yönetimi
 • İş Geliştirme Stratejileri, Büyüme ve Rekabetçilik
 • Ulusal ve Uluslararası Destekler
 • Proje ve Süreç Yönetimi
 • Marka Yönetimi ve Markalaşma
 • Teknoloji Ticarileştirme
 • Uluslararası Ağlara Açılma
 • Şirket Değerlemesi
 • Yatırımcı Bulma
 • Satış Kanalları Oluşturma
 • Sözleşme Yapma
 • Satış ve Pazarlama Performans Değerlendirmesi