Bu sene Nisan ayında 3.’sü gerçekleştirilen SmartMentor Eğitim Programı Mentor adaylarının ve SmartsUnited Danışma Kurulunun katılımıyla son dersini gerçekleştirmiştir.

Tamamen yetişkin eğitimi odaklı olan SmartMentor Programına gelen başvurulardan seçilen mentorların sektör ve akademik çeşitliliğine önem verilmiş; program ile birlikte mentorların iletişim ağlarının çoğaltılması artı bir kazanım olmuştur. Haftasonları gerçekleşen derslerde her hafta yeni bir eğitimci ile farklı modüller işlenmiş;  kapanış dersinde mentor-mentee görüşmelerine yönelik uygulamalı çalışma yapılmıştır. Programı tamamlayan mentorlarmız; SmartsUnited’ ın da mentor ağına dahil edilmiş, ilerleyen projelerde ve çalışmalarda mentorlarımızla işbirliği içinde olunmaya devam edilecektir.

Yılda iki defa gerçekleştirilecek olan mentor eğitimi programının 4.’sü için başvurular Ağustos / Eylül aylarında web sitemizde duyurularak alınmaya başlanacaktır.