BİRLEŞİK AKILLAR

 

Teknoloji Yatırımları


Birleşik Akıllar kendi kaynakları ile teknolojik ve yenilikçi tabanlı yatırımlar yaparak ortaklıklar ve iş birlikleri tesis eder. Özellikle malzeme, bio teknoloji, nano-teknoloji ve bilişim teknolojilerinde yatırımcı ve proje entegratörü olarak hareket eder. Birleşik Akıllar çatısı altında yer alan tüm paydaşların yatırım ve proje yönetim grubunun desteğinden yararlanabilmesini sağlar.

2011 yılından itibaren 7 teknoloji odaklı yatırımımız kendi kaynaklarımızla oluşturduğumuz Hy Teknoloji Yatırım Fonu bünyesinde yer almıştır. Bu fona ait yatırımlarımız 2015 yılından itibaren Birleşik Akıllar Teknoloji Yatırımları ve Danışmanlık A.Ş.’nin iştirakleri olarak yer almaktadır.

Bir adım ileriye taşımaya karar verdiğimiz bu yatırımların ve ticari iş birliklerinin bir kısmının detaylarını aşağıda görebilirsiniz.

Bir adım ileriye taşımaktan onur duyduğumuz;

Nisan 2018

Nano Teknoloji


YENİ BİR MALZEME “NANO YAPRAK REÇİNE” İLE KOMPOZİT TASARIM

Nanoteknoloji ile birlikte nano parçacıklarının malzeme dünyasındaki keşfinde yeni sınırlar zorlanmaktadır. Yeni nesil bu malzemelerde fiziksel özelliklerde ve üretim maliyetlerinde kayda değer ilerlemeler sağlamanın yanında, havacılık sanayisinde yıldırım çarpması, koruması, yangın ve duman direnci, ağırlık azaltılması vb. gibi konuların üstesinden gelmek için çalışmalar halen devam etmektedir. VARTM (Vakum Destekli Reçine Transfer yöntemi ile Üretim) veya RTM (Yüksek Basınç Altında Reçine Transfer yöntemi ile Üretim) ‘nın bir çeşidi olan Reçine Film İnfüzyonu (RFI) üretim tekniği, nano parçacıklarla kompozit yapıların işlemlerini gerçekleştirmek için uzun bir süredir kullanılmaktadır.

Nano Yaprak Reçine malzemesi, kompozit yapılarını müşteri istekleri doğrultusunda şekillendirmek üzere Türkiye’de bir konsorsiyum tarafından keşfedilmiştir. Nano parçacıklarla (Karbon Nanotüpler (CNT), Grafen … vb.) güçlendirilmiş yaprak reçine kompozit laminat yapılarınızı tasarlamak ve müşteri isterlerine göre şekillendirmek üzere sizlere sunulmaktadır. Üretim süreci otoklavlı / otoklavsız olarak tanımlanmıştır. Proses ve uygulama metotları ile ilgili Birleşik Akıllar tarafından Türk Patent Enstitüsüne patent başvurusu yapılmıştır.

Bu teknoloji, aşağıdaki gibi bir konsorsiyum ile SmartsUnited entegratorlüğünde bir paylaşım teknolojisidir:

NanografiOdak KompozitSmarts United - Değer Yarat!

Detaylı bilgi için:
İlke Dikici
ilke.dikici@smartsunited.com

Bio Teknoloji


TB-DAS – YEPYENİ BİR BAKIŞ “TÜBERKÜLOZ TANISI OTOMASYON SİSTEMİ”

Gelişmekte olan ülkelerde önlenebilir ölümlerin %25’ini tüberküloz oluşturuyor. Erken tanı ve etkin tedavi toplumu tüberkülozdan korumanın en etkili araçları. En önemli tanı yöntemleri mikroskobi ve kültürün uygulanabilmesi için çok deneyimli laboratuvar çalışanları gerekiyor.

TB (tuberculosis) tarihin en ölümcül hastalıklarının başında gelip günümüzde dahi enfeksiyon hastalıkları arasında en ölümcülü olarak listelenmektedir(HIV/AIDS ve sıtmayı geride bırakarak). Günümüzde hastalığın en az görüldüğü Avrupa’da dahi TB her saatte 49 yeni vakaya bulaşıp, 7 kişinin ölümüne sebep olmaktadır.

Küresel olarak, TB durumu endişe vermektedir: Tüberküloz insidansının düşüş oranının yavaşlığı, mevcut eğilimler devam ederse, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) “TB’yi Bitirme” hedefine ancak 2182 yılında ulaşılabileceğini göstermektedir. Tanı konulmamış (ya da tedavi edilmemiş) vakalar sağlık açısından büyük bir risk oluşturur ve bir yıl içinde 10 ila 15 kişiyi enfekte edebilir, bu da hastayla uzun süreli, sık ya da yakın temas halinde olan kişiler için tahmini% 22’lik bir enfeksiyon oranına sahiptir. Düşük gelirli topluluklar için riskler artmaktadır, ancak yüksek gelirli topluluklar da risksiz değildir. Sosyoekonomik olarak en dezavantajlı ve savunmasız olanlar arasında meydana gelen vakaları bulmak ve tedavi etmek için özel çabalar gösterilmedikçe, TB ulusal nüfus düzeyinde kontrol edilemez. Günümüzde en savunmasız nüfus gruplarından birini savaş mağdurları oluşturmaktadır ve TB onlarla göç ettiğinden bu durum küresel olarak yakın bir tehdit oluşturur. Dünyada ve AB’de mülteci nüfusu arttıkça, TB teşhis çalışmaları her zamankinden daha zor ve önemli hale gelecektir.

Viavis’in konsorsiyum liderliğinde, Horizon2020 Eurostars Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen çok uluslu bir proje ile yenilikçi TB teşhis çözümü TB-DAS geliştirilmektedir. Sistem, personel sağlığı risklerini en aza indiren tam otomatik ve standart bir prosedürle kaynak verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır. Bir mikrobiyoloji laboratuvarında daha fazla iş akışını ve verimi artıran tüberküloz için geliştirilmiş bir teşhis çözümüdür. Mikrobiyoloji laboratuvarında tüberküloz için tam bir teşhis çözümü olacaktır. Kullanılacak sarf malzemeleri ve kitler TB-DAS’a dökme olarak yüklenecek ve numuneler otomatik olarak işlenerek analiz edilecektir. Test sonuçları ekranda veya hastane bilgi sistemi gibi belirli bir kanal aracılığıyla raporlanacaktır.

TB-DAS’ı geliştiren konsorsiyum üyeleri aşağıdadır:

Tibo LogoViavis LogoKTH Logo

TB-DAS ‘ın Ticarileşme ve Viavis ortağı SmartsUnited’dır.

Smarts United - Değer Yarat!

Detaylı bilgi için:
Mert Baysal
mert@smartsunited.com