Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ile SmartsUnited’ın birlikte yürüttüğü ve Anadolu’nun Gücü Kobi 4.0 hareketinin başlangıç adımlarından olma özelliği taşıyan Konya Merkezli KOBİ’lerin İnovasyon Süreçlerinin Analizi ve İyileştirilmesi Projesi’nin Geribildirim ve Danışma Toplantısı 25 Kasım Cumartesi günü Konya Dedeman Oteli’nde düzenlenen bir etkinlik ile gerçekleştirildi. TTGV Genel Sekreteri Mete Çakmakcı’nın ve Kıvılcım Program Yöneticisi Seda Ölmez Çakar’ın yanısıra KOBİ temsilcilerinin de katıldığı toplantıda proje bulguları değerlendirildi. Sonraki dönemde izlenmesi gereken yol haritasının tartışıldığı etkinlikte KOBİ temsilcileri networking imkanı buldu. Konya merkezli 14 KOBİ’nin yaklaşık 5 aylık bir sürede yüzyüze mülakat yöntemi ile incelendiği çalışmada teknolojik yeterlilik ile firmaların inovasyon potansiyelleri incelenmiştir. ‘Anadolu’nun Gücü Kobi 4.0’ Projesi kapsamında, Türkiye’nin üretim gücü Kobilerin teknolojik uyumluluk ve yenilikçilik kapasiteleri öncelikli olmak üzere ulusal ve uluslararası pazarlarda sahip oldukları yeteneklerin incelenmesi, gelişime açık olan yönlerde Kobilerin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.