AKILLI TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Genel Bilgi


Akıllı Teknoloji Enstitüsü, teknoloji dünyasını bölgesel, çok taraflı ve uluslararası bakış açılarından değerlendirerek; kültürel, sosyolojik, felsefi, hukuki, sosyokültürel, tarihi, jeopolitik, ekonomik, sanatsal vb. bütün boyutlarıyla ele almakta; böylece disiplinler arası etkileşim yaratarak çok sesliliği olan düşünsel tasarımlar ve çözümler geliştirmektedir.

Birleşik Akıllar düzeyinde vizyonumuz bireyleri, aileleri, kurumları, şirketleri, kuruluşları ve diğer bütün toplulukları teknoloji dünyasının rekabetçi, özgün ve sıra dışı bakış açılarıyla tanıştırarak; insanlığın güvenlik, sağlık, ekoloji, eğitim, teknoloji ve enerji gibi yaşamsal politikalarına katkı sağlamak ve servet, refah, mutluluk düzeyinde pozitif artış yaratmaktır.

Akıllı Teknoloji Enstitüsü;

  • Teknolojik, yenilikçi ve değer temelli düşünsel tasarım ve analizler konusunda çalışan ve bu konularda teknoloji ve bilim dünyasının akıl gözü olan bir düşünce kuruluşu (think tank)’dur.
  • Birey, kurum ve kuruluşların; sağlık, gıda, üstel teknolojiler, bilişim, savunma, enerji, çevre, ekonomi, eğitim ve güvenlik gibi pek çok alan ile ilgili nitelikli projelerini üretme ve yönetme merkezidir.
  • Enstitü bünyesinde işbirliği yapacağımız paydaşlarımız sadece uzman ve akademisyenler değil, bölgesel ve küresel düzeyde fark ve fayda yaratmayı arayan gerçek ve tüzel kişilerdir.