Ostim Teknopark, ‘Ortak Kullanım Atölyesi Oluşturulması Fizibilite Projesi Çalıştayı’nı gerçekleştirdi. Danışma Kurulumuzun ve Kazım Yalçınoğlu’ nun da katıldığı çalıştayda, atölye ile Ankara’nın inovasyon ekonomisine destek sağlanması ve yeni finansman modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ostim Teknopark, Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında yürüttüğü ‘Ortak Kullanım Atölyesi Oluşturulması Fizibilite Çalışması Projesi Çalıştayı’nı,  OSTİM Yöneticilerinin yanı sıra enerji, medikal, yazılım, bilişim, tasarım, savunma, mekatronik sektörlerinde yer alan firma yetkilileri, girişimciler, akademisyenler, sanatçılar, eğitimciler, Ankara Kalkınma Ajansı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Moderasyonunu Kazım Yalçınoğlu’nun yaptığı çalıştayda; atölyede bulunması gereken makine ve ekipmanlar, atölye işletme modeli, atölyede sunulacak eğitim, hizmet, etkinlikler değerlendirilerek, fizibilite çalışmasında kullanılmak üzere görüşler paylaşıldı.

İnovasyon ekonomisine destek sağlanacak

Projenin mevcut durumu ve planlanan faaliyetler hakkında bilgiler veren Ostim Teknopark Genel Müdürü Derya Çağlar, tematik bir teknopark olduklarını vurguladı. Ankara’nın inovasyon ekonomisini oluşturmaya yardım etmek istediklerini dile getiren Çağlar, “OSTİM’de şu anda var olan üretim alanlarımızı biraz daha inovasyon ekonomisine doğru yönlendirmek istiyoruz.” mesajını verdi.

Ticari ölçekli niş üretimleri etkinleştirmek istediklerini belirten Çağlar, yüksek katma değer, ileri teknoloji alanlarında fark oluşturmak istediklerine işaret etti. “Temiz teknoloji araştırma, uygulama ve yatırımlarını yaygınlaştırmak istiyoruz.” diyen Çağlar sözlerini şöyle sürdürdü: “İthalatta enerjinin payına baktığımız zaman temiz teknolojinin bilinirliğini, etkinliğini artırmak oldukça yerinde olacak. Ankara ve Türkiye’ye ekonomik bir eğitim getirisi sağlamak ve yeni finansman modellerini geliştirmek istiyoruz.”

PROJENİN AMAÇLARI

  • Ortak Kullanım Atölyesi’nde bulunması gereken atölye alanları metal, ahşap, cam vb. ve bu alanlarda olması gereken, OSTİM üretim ekosistemini tamamlayacak ve zenginleştirecek makinelerin belirlenmesi.
  • Bu makine ve atölyelerin mekânda en uygun ve verimli kullanımın sağlanacağı tesis yerleşim planının hazırlanması ve girişimcilere özel kültivasyon merkezi hizmetinin verilmesi.
  • Atölyenin optimal kullanılması için gerekli olan işletme modelinin belirlenmesi. Makine, tesis yerleşimi ve işletme modeli belirlendikten sonra bunlar için gereken sabit ve değişken maliyetlerin ortaya çıkarılması