BİRLEŞİK AKILLAR

 

Stratejik Danışmanlık


Akıllı Teknoloji Enstitüsünün nitelikli birey, kurum ve kuruluşları bir araya getirmesi bizlere farklı konularda danışmanlık hizmetleri verebilecek yüksek bir potansiyel kazandırmaktadır.

KOBİ’ler, büyük işletmeler, Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), kuluçka merkezleri, teknoparklar, üniversiteler, TÜBİTAK, kalkınma ajansları, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), müsteşarlıklar ve bakanlıklar gibi özel/kamu kurum ve kuruluşlara stratejik eğitim, mentörlük ve danışmanlıklar veriyoruz.