PROGRAMLAR

SmartMentor


Smart Mentor Training

Yetişkin Paylaşım Programı

“Mentor of Mentors”

Türkiye’de KOBİ’lerin teknolojik değişim ve dönüşümüne “Anadolu’nun Gücü KOBİ 4.0” projesi ile destek veren SmartsUnited, yetişkin eğitimi ve tecrübe paylaşımını temel alan bir yaklaşımla geliştirdiği SmartMentor yetişkin paylaşım programları ile 2015 yılından itibaren 224 değerli mezun vermiştir.

SmartsUnited (Birleşik Akıllar Teknoloji Yatırımları ve Danışmanlık A.Ş), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 1601 TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı ‘’Mentor Eğiticisi Çağrısı’’ kapsamında “Smart Mentor Eğitim Programı” başlığı ile uygulayıcı kurumlardan biri olarak belirlenmiştir.

Bugünün kelime terminolojisinde Mentor / Koç gibi adlandırılan ve içi tam tanımlanamayan kimlik ve kavramlar, aslında Anadolu topraklarının özünde “Ahilik” ile yer alan doğru yolu gösterme, abilik ve ablalık ilkeleri ile asırlardır bu topraklarda ahlaklı Esnaf dayanışması şeklinde yer almaktadır.

Ekim 2022 de hayata geçirdiğimiz SmartMentor Ahi projesi, yüzlerce yıl Anadolu’nun ekonomik ve ticari rekabette güçlenmesini sağlayan Ahilik modelini benimseyerek, KOBİ’lerin rekabette “çıraklık döneminden kalfalık dönemine” taşımak amacı güden bir stratejik ölçek büyütme projesidir. Projenin ana odağı; tecrübe paylaşımları, (yerel ve uluslararası) kurum dışı bilgi kaynaklarına erişim fırsatları, bunun yanında kurum içindeki yetkinliklerin geliştirilmesinin (yetişkin öğrenmesi yaklaşımlarıyla) teşviki ve KOBİ’lerin uluslararası pazar dinamikleri ile rekabet edebilmelerini hedeflemektedir.

Bu program ile yeni SmartMentor arkadaşlarımızı (SmartMentor 6) mentor havuzumuza katmış olacağız.

“SmartMentor Ahi” Kobiler için değer yaratacak bir dayanışma, iş geliştirme projesi olarak tasarlanmıştır.

Kobilerin rekabete yönelik yenilik kapasitelerini ve işbirliği süreçlerini doğru bir şekilde tanımlayarak, mentorluk marifeti ile kapasitelerini artırarak teknolojik değişim ve dönüşüme yönelik esnek ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasını hedeflemektedir.

İyi ahlaka sahip vasıflı insanların bir araya gelerek iş birliği ve dayanışma kültürü oluşturması tüm SmartsUnited programlarımızın ana ilkesi ve temel yaklaşımıdır.

Girişimcilik dünyasında ve işletmelerde “sürdürülebilirlik”, en çok çaba harcanan konulardan biridir. İster yolun başında olan, isterse uzun yıllardır sektörde var olan bir girişimci veya bir işletme, bu konuda her zaman bir risk taşımaktadır. Bu noktada ise en önemli etkenlerden biri insan kaynağıdır.

İşletmede çalışan bir kişinin beklentisini ve vizyonunu işletme ile denkleştirmek, o kişinin işletme kültürünü benimsemesi ya da işletmede kariyer basamaklarında ilerlerken yanlış adımlar atmaması, ona yol gösteren o kişi, “Mentor” sayesinde daha kolay olacaktır.

Kendi girişimcilik yolculuğunda daha deneyimli girişimcilerin tecrübelerinden yararlanmak çok kritik bir fark yaratacaktır. Aslında hayat boyu her yönü ile karşılıklı bir öğrenme ve paylaşma sürecinin içindeyiz, bizi besleyen ve değerli kılan da budur.

Bugün ulusal ve uluslararası alanda birçok kurumsal firma / kamu / üniversite bu konuda programlar hazırlamaktadır.

SmartMentor, kendi işini kurmuş veya üst düzey yönetim görevleri almış, bilgi ve tecrübe birikimi yüksek, ileri mühendislik, teknoloji ve iş dünyasında en az bir konuda uzmanlaşmış (minimum 10 yıl) ve artık bu birikimini, yolun daha başında olan insanlara aktarmak isteyen kişiler için hazırlanmış bir “Yetişkin Paylaşım Programı” dır.

Sahip oldukları birikimleri paylaşmaları için kullanabilecekleri yollar ve yöntemlerin gösterilmesi için hazırlanmıştır. Aynı zamanda, benzer bilgi ve tecrübe birikimine sahip diğer katılımcılarla fikir paylaşımı yapmak, farklı görüş açıları kazanmak da programın diğer amaçlarından biridir.

Bilgi ve İletişim için: mentor@smartsunited.com

SmartMentor’den Haberler


 

SmartMentor Ahi – BİGG+ KOBİ Mentor Arayüzü Programı

SmartMentor Ahi – BİGG+ KOBİ Mentor Arayüzü Programı

SmartsUnited (Birleşik Akıllar A.Ş.) olarak TÜBİTAK BiGG+ 2022 KOBİ Mentor Arayüz Çağrısı için hazırladığımız SmartMentor Ahi Programımız destek almaya hak kazanmıştır. SmartMentor Ahi Programı’nda, KOBİ Mentor Arayüzü olarak KOBİ'lerin iş geliştirme ve yenilik...

SmartMentor 4 Başlıyor…

SmartMentor 4 Başlıyor…

Türkiye’de KOBİ'lerin teknolojik değişim ve dönüşümüne "Anadolu’nun Gücü KOBİ 4.0" projesi ile destek veren SmartsUnited, yetişkin eğitimi ve tecrübe paylaşımını temel alan bir yaklaşımla geliştirdiği SmartMentor 1-2-3 yetişkin paylaşım programları ile 2015 yılından...

İş Mentorluğu Ulusal İnsiyatif Ortak Bildiri İmza Töreni

İş Mentorluğu Ulusal İnsiyatif Ortak Bildiri İmza Töreni

'İş Mentorluğu Ulusal İnsiyatif' kurucu üyelerinin bir araya gelmesi ile, ülkemizde iş mentorluğunun niteliğini bir standarda oturtmak, iş mentorluğu ve faaliyetlerinin ulusal inovasyon ve girişimcilik ekosisteme faydasını arttırmak amacıyla 7 Ağustos Pazartesi günü...

SmartMentor-3 Programının Kapanış Dersi Gerçekleşti

SmartMentor-3 Programının Kapanış Dersi Gerçekleşti

Bu sene Nisan ayında 3.'sü gerçekleştirilen SmartMentor Eğitim Programı Mentor adaylarının ve SmartsUnited Danışma Kurulunun katılımıyla son dersini gerçekleştirmiştir. Tamamen yetişkin eğitimi odaklı olan SmartMentor Programına gelen başvurulardan seçilen mentorların...

3.Dönem SmartMentor Eğitimi Tamamlandı

3.Dönem SmartMentor Eğitimi Tamamlandı

Yoğun ilgi gören SmartMentor programının üçüncüsü Mayıs ayında tamamlandı. Program kapsamında verilen eğitimler sonrası mentorlar girişimcilerle eşleştirilerek pratik imkanı sağlandı. 23 katılımcı eğitimlerini tamamlayarak SmartMentor olmaya hak...

SmartMentor-3 Eğitim Programı Başladı !

SmartMentor-3 Eğitim Programı Başladı !

Türkiye' deki mentor eğiticisi kurumlardan biri olan SmartsUnited; bu sene SmartMentor Eğitim Programının 3.'sünü 22 Nisan Cumartesi günü, 26 yeni mentor adayı ile başlattı. Birçok sektörden üst düzey paydaşları ve akademisyenleri bir araya getirerek çeşitliliğin...

SmartMentor- 3 Eğitim Programı Başvuruları Kapanmıştır

SmartMentor- 3 Eğitim Programı Başvuruları Kapanmıştır

Bu sene Nisan ayında 3.'sünü başlatacağımız, yetişkin eğitimi temelli SmartMentor Eğitim Programımıza yeterli sayının üstünde başvuru aldığımız için başvuruları kapatmış bulunuyoruz. Başvuran bütün mentor adaylarına teşekkür eder, en kısa sürede sizlerle tekrar...

SmartMentor Eğitim Programı Başvuruları Açıldı

SmartMentor Eğitim Programı Başvuruları Açıldı

Yetişkin Eğitimi olarak tasarladığımız ve alanında uzman eğitimcilerimizle yürüttüğümüz SmartMentor Eğitim Programımızın 3. ve 4. grupları için başvurular devam etmektedir. Programımız; sınırlı sayıda kişiye açılacak olup, başvuru için kendinizi anlatan detaylı bir...

SmartMentor 1. ve 2. grupları Sertifika Dağıtım Töreni

SmartMentor 1. ve 2. grupları Sertifika Dağıtım Töreni

1601 TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen SmartMentor Eğitim Programımızın 1. ve 2. grupları için Kapanış / Sertifika Dağıtım Töreninini keyifli bir etkinlik ile gerçekleştirdik. 24 Aralık...