KY GELECEK VAKFI

Vizyon & Misyon


Gelişen teknolojiyi doğru amaçlar için kullanan, bilimin ışığında evrensel sorunlara çare arayan, sürekli sorgulayan ve araştıran, hiçbir siyasi ve ideolojik düşünceyi temel almayan, insanlığa faydalı, eğitimli, milli ve evrensel değerlere bağlı geleceğin iş adamı ve iş kadınlarını yetiştirmektir.

Kazım Yalçınoğlu Gelecek Vakfı’nın üç temel misyonu bulunmaktadır:

  1. Geleceğin küresel şirketlerini yaratacak, siyasi ve ideolojik düşünceyi temel almayan yeni nesil iş adamları ve iş kadınlarını yetiştirebilmek,
  2. İnsan yaşamını etkileyecek teknolojik çalışmaları desteklemek ve küresel bilgi ihracatını artırmak,
  3. Üstün nitelikli kişilerin eğitiminin tesisi ve yarattıkları değerin dönüşümünü sağlamak.