PROGRAMLAR

GoSmartWomen


GoSmartWomen Nedir?

Akademik olarak en az doktora düzeyinde olan, ileri teknolojilere yönelik, yüksek katma değerli ve yenilikçi bir çalışma, uygulama ve/veya buluşa sahip Bilim Kadınlarına yönelik ileri düzey bir destek ve hızlandırma programıdır.

GoSmartWomen – GSW Hızlandırma Programı, Akıllı Teknoloji Enstitüsü, Ky Bilim ve Teknoloji Vakfı ve diğer paydaşlarının ortak bir sosyal sorumluluk projesidir.

Program Detayları

SmartsUnited resmi web sitesinin açılışı olan 08 Mart 2015 Dünya Kadınlar Gününde, duyurusunu yaptığımız Bilim Kadınlarına yönelik destek ve hızlandırma programımız, 2015 / 2016 döneminde yürüttüğümüz SmartMentor 1 ve 2 programlarımıza katılan değerli bilim kadınlarımız ile devam etmektedir.

Destek programımız 2017 / SmartMentor 3 ve 4  bünyesinde bulunan bilim kadınlarımız ile devam edecektir.

GSW destek programına kabul edilenler, SmartMentor programına ek olarak aşağıdaki alanlardaki destek mekanizmalarımızın tümünden ücretsiz ve karşılıksız yararlanmaktadır.

    • Ar-Ge Proje destekleri
    • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) desteği
  • İş geliştirme ve teknolojinin ticarileştirilmesi desteği
  • Teknolojik buluş değerlemesi
  • Sözleşmeler hukuku, proje yazım desteği

Türkiye ve çevre coğrafyaların teknolojik, ekonomik ve sosyal kalkınmasında lider rol üstlenen kadınlarımıza olan sonsuz güvenimiz ile, SmartsUnited olarak bilim kadınlarına yönelik GSW destek programımıza başvurularınızı detaylı özgeçmişiniz ile gsw@smartsunited.com veya  info@smartsunited.com adresi üzerinden yapabilirsiniz.

GoSmartWomen’dan Haberler


Türkiye’de Sağlık Girişimciliği

Türkiye’de Sağlık Girişimciliği

SmartMentor Programının ilk dönem mentorlarından Dr. Merve Sibel Güngören; Hacettepe Tıp Fakültesi Lisansı, Biyokimya ihitisası ve doktorası ile şu an hem Düzen Laboratuvarlarında uzman doktor olarak çalışmakta hem de kendi akademik araştırmalarını ve yayınlarını...

daha fazla bilgi edinin
Tuttuğun Kalem Ektiğin Ağaç Olsun

Tuttuğun Kalem Ektiğin Ağaç Olsun

SmartMentorlarımızdan Prof.Dr. Dilber Ulaş’ın; Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü,  1.sınıf öğrencileri “İşletme Ekonomisi” dersi kapsamında, dersin temel kavramlarını ekip çalışması ile araştırarak, öğrendiklerini uygulamaya dökecekleri...

daha fazla bilgi edinin