AKILLI TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Vizyon & Misyon


Akıllı Teknoloji Enstitüsü’nün vizyonu, teknoloji ve değer temelli düşünsel tasarım ve analizler konusunda Türkiye ve çevre coğrafyanın en güvenilir düşünce kuruluşlarından biri olabilmektir.

Akıllı Teknoloji Enstitüsü’nün misyonu ise hem basit hem de bir o kadar da komplekstir: Var oluş amacı kişilere, kurumlara, kar amacı gütmeyen kuruluşlara, devlet organlarına ve politika yapıcılara gelecek tasarımları için en iyi veriler ışığında yardımcı olabilmektir.

Bu amaç dünyadaki emsal düşünce kuruluşlarının amaçlarından çok farklı görünmeyebilir. Lakin, Akıllı Teknoloji Enstitüsü yapısı itibariyle bir düşünce kuruluşu olmasının yanı sıra, kendisinden çok daha büyük bir yapının –SmartsUnited/Birleşik Akıllar– ve vizyonun ruhunu oluşturmaktadır.